Kommunikation som ger bättre effekt

Bergström & Sund startade 1993. Genom åren har vi kompletterat våra egna kompetenser med olika specialister för att kunna hjälpa våra kunder integrera olika budskap, kanaler och discipliner. Kort sagt, åstadkomma en samlad kommunikation som ger både kortsiktiga och långsiktiga effekter.

Vi är noga med att ha samsyn kring vilken typ av nytta en kommunikationsinsats ska bidra med – och de effekter som önskas. När den kunskapen finns med från början blir allt lättare. Vi får en tydlig målbild på vilka attityder, beteenden och affärseffekter som kommunikationen ska bidra till. Våra uppdragsgivare kan förklara för sina kollegor hur insatsen bidrar till framgång. Dessutom underlättas bedömning av kreativa idéer som kan löna sig särskilt väl. Slutligen så underlättar en tydlig målbild effektmätning i efterhand.

Bergström & Sund Reklambyrå är en del av DanagårdLitho-koncernen.

Om oss